Guvernarea și managementul……

Așa după cum nu se poate face agricultură pe un pămînt sterp, în lipsa unui mediu natural propice, și cu eforturi umane, la fel cred că nu poți pune în practică conceptele guvernării IT într-un mediu ce nu oferă condiții propice. Scriam, nu de mult, că pînă la maturitatea proceselor ar trebui să fie avută în vedere maturitatea organizației.

Un proces economic nu are cum să devină o normă, ceva comun, în lipsa unei organizări, a unei structuri organizatorice adecvate. Cînd nu există suport, cînd conducerea nu știe CE vrea, cele mai multe proiecte IT vor fi dezvoltate fără responsabilitate. Cînd sarcinile și atribuțiile nu sînt clar atribuite, procesele funcționează….din inerție, dar nu se știe cît de eficient.

Se face că în ultimele două zile să trăiesc experiența unor discuții cu oameni ce ocupă diferite poziții în management, inclusiv IT (iar Valy, pe altă parte, cu tehnicul aplicat pe o speță economică). De la audit la cotrol, de la project management la securitate, discuțiile pot fi circumscrise sferei guvernării. Din păcate, experiența, contrar celor spuse în teorie, arată că în unele cazuri, nu poți discuta de guvernare IT pentru că pur și simplu există o problemă majoră cu ceea ce tot teoria spune ce presupune: enterprise governance!

Cînd managementul are probleme de comunicare intra componente de management, șansele de reușită sînt minime. În lipsa guvernării la nivel de organizație, a discuta sau a încerca să pui în practică ceea ce spune COBIT…este o mare fîsîială…o pierdere de timp și de bani.

În popor se spune că “peștele de la cap se împute, dar se curăță de la codă”. În traducerea mea acest lucru înseamnă că managementul face greșeli, dar cei din operațional trag ponoasele.

Am făcut referire prin postările anterioare la strategie. Aceasta este, sau ar trebui să fie, răspunsul organizației la stimulii interni sau externi. Exact ca în cazul oricărui organism biologic ce recționează la stimulii din mediul în care se naște, se dezvoltă-trăiește și moare.

Ar trebui să fie cei din IT principalii interesați de guvernarea IT? Nu cred. Managementul și business process owners – responsabilii de procese economice! Pentru că managementul își dorește maximul de beneficii cu un optim de eforturi! Pentru că sînt cerințe legale ce impun conformarea (vezi de exemplu Regulamentul 18 BNR). Putem coborî apoi, pe scara ierarhică a piramidei organizaționale, pînă la nivel de simplu utilizator.

Practica arată că multe lucruri nu sînt făcute de către management. Apoi vine un moment cînd managementul este primul care devine frustrat: costuri prea mari, lipsa rezultatelor…etc.

Pot fi lucrurile rezolvate? răspunsul nu poate fi decît DA. Este nevoie însă de un minim efort pentru colaborare și comunicare! Atît între cei din management cît și între management și “restul lumii”…….

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GUVERNÁ vb. a cârmui, a conduce, a dirigui, a domni, a stăpâni, (înv. și pop.) a oblădui, (înv.) a birui, a chivernisi, a duce, a ocârmui, a povățui.

 

 

 

 

(UPDATE: este postul cu numărul 100 de cîn am ajuns în casă nouă. Încerc si o varianta in limba engleză…cu stîngăciile de rigoare…în loc de cadou.)

Just as agriculture can not be a barren land, without a favorable natural environment, and human effort, we can not put into practice the concepts of IT governance in an environment that does not provide good conditions. I wrote here, not long before, that we can not have mature process in an imature organization.

An economic process will not become a norm, something common in the absence of organization, or an appropriate organizational structure. When there is no support, when management don’t knows what it wants, most IT projects will be developed without responsibility. When the tasks and duties are not clearly assigned to people, the processes will work…. of inertia, but who know how effective.

In the last two days I have some discussions with people from different positions in management, including IT (and Valy, on the other hand, some technical implementation of Share Point on a business case). From cotrol to audit, from project management to security, that discussions can be confined to the sphere of governance. Unfortunately, experience, contrary to what theory said , show that in some cases, we can not simply discuss about IT governance because there is a major problem with what the theory says also: enterprise governance!

When management has problems of communication between management components, chances of succes are minimal. In the absence of enterprise governance, to discuss or attempt to put in practice what COBIT says is a great bu…..it … … a waste of time and money.

Management makes mistakes, but those from operational level will pay.

I have referred in previous posts on things about strategy. This is, or should be, the organization’s response to internal or external drivers. Just as any livings beings that will react to the stimulus from the environment that is born, grows, lives and dies.

Should be the main interest in IT governance of IT function? I don’t think so. Business process owners and management. Because management wants maximum benefits with a best effort! Because they are requiring compliance with legal requirements (see for example Regulation 18 BNR). We can then descend on the organizational pyramid until computer user level.

Practice shows us that many things are not made by management. Then comes a time when management is first that become frustrated: unreasonably high costs, lack of results … etc..

Things can be resolved? YES. However, I think that the first truly requirement is a minimum effort for collaboration and communication! Between those in management and between management and „the rest of the world” … ….

Mulţumesc.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.