Auditul cerințelor minime de asigurare a securității OSE – exemplu BCP

Cerințele minime de asigurare a securității OSE publicate în ordinul 1323/2020 sînt ”controale”. Auditorul de securitate cibernetică (sau auditorul intern) trebuie să testeze aceste controale: testarea proiectării (TOD- test of design) – validează că un control care este declarat a fi pus în aplicare de către OSE a fost într-adevăr stabilit și pus în aplicare.…

”A” din BIA înseamnă ”analiză”

Ghidul EBA/GL/2019/04 (preluat de BNR) precizează: Ca parte a bunei gestionări a continuității activității, instituțiile financiare trebuie să realizeze o analiză de impact asupra activității (BIA), analizând expunerea lor la întreruperi grave ale activității și evaluând, din punct de vedere cantitativ și calitativ, impactul potențial al acestora (inclusiv asupra confidențialității, integrității și disponibilității), folosind date interne și/sau externe…