Cine poate audita fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori?

Începînd cu Apelurile din 2013 au apărut cîteva modificări în legătură cu auditarea proiectelor IT finanțate din fonduri europene. Constat însă că există destul de mulți consultanți care ”livrează” proiecte fără să aibă cunoștințe suficiente cu privire la ce implică auditul. Din experiența mea, multe sînt copy-paste. Cine își asumă deci reponsabilitatea semnării raportului de…

Dovezi convingătoare şi dovezi concludente

Atât în CISA Review Manual cât şi în standardele ISACA, există câteva sintagme de bază: „risk based”, „professional judgement”, „due care„. În versiunea ITAF aflată acum în revizuire la ISACA se precizează: „Absolute assurance cannot be obtained because of factors such as the use of judgement, the extent of testing and the inherent limitations of…

Formularea concluziei (opiniei) în raportul de asigurare (audit)

  Conform ITAF: Assurance engagement—An engagement in which, pursuant to an accountability relationship between two or more parties, a practitioner is engaged to issue a written communication expressing a conclusion concerning a subject matter for which the accountable party is responsible. Assurance—In the context of this publication, the term means where, pursuant to an accountable…

A fost actualizat IS Auditing Guideline: G20 Reporting

  Intră în vigoare din 16 septembrie 2010. Mă frămînt dacă se va ține cont de asta pe piața noastră…… Mă întreb dacă Ordinul pentru avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanță va ține cont de acest ghid. Mă întreb dacă vor fi reacții…. Citez cîteva banalităţi profesionale, greşit înţelese şi transpuse în legislaţia noastră: “1.2.3 Control objectives are the objectives of management that are used as the framework for developing and implementing controls (control procedures). 1.2.4 Controls or control procedures means those policies and…

Calificarea opiniei auditorului

În ultimii ani am citit printr-o seamă de rapoarte de audit sintagme de tipul: – „ne exprimăm opinia calificată….” – „în opinia noastră sistemul respectă în bună măsură….” – „ne calificăm opinia ca fiind…..” Mai corect spus, nu în rapoarte ci în documentul solicitat de legiuitorii noştri şi intitulat „Opinia de audit” 🙂 Reafirm ce…