COBIT 5 for Information Security şi Planul de securitate

Cu ceva timp în urmă scriam despre modul în care este greşit definit „planul de securitate” în OMCSI 389/2007: „Art. 5 d) planul de securitate al sistemului informatic, semnat de cãtre emitent, cuprinzând totalitatea mãsurilor tehnice şi organizatorice prevãzute pentru asigurarea cerinţelor cuprinse la art. 3;” Cârcoteala mea avea la bază folosirea cuvântului „măsuri” care…