Autentificare, autenticitate, integritate, non-repudiere – conformitatea legală şi mitul tehnicismelor

“securitate cibernetică – starea de normalitate rezultată în urma aplicării unui ansamblu de măsuri proactive şi reactive prin care se asigură confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, autenticitatea şi nonrepudierea informaţiilor în format electronic, a resurselor şi serviciilor publice sau private, din spaţiul cibernetic.” (Hotărârea Nr.271 din 15.05.2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a…