Despre “materialitate/pragul de semnificaţie” în auditul SI

Atunci cînd planifică o misiune, auditorul trebuie să aibă în vedere trei perspective: conformitatea, operaţionalul şi strategicul. Un concept oarecum ambiguu pentru auditorii de sisteme informaţionale fără background economic este “materialitatea/pragul de semnificaţie”. Conform LISTEI TERMENILOR CHEIE ISA 2008, materiality – (Prag de) semnificaţie. În cazul auditului financiar (ne place ori nu, pragul de semnificaţie…