Comisionul pe prostie

  „Corecțiile financiare pe actualul cadru financiar astăzi îl estimăm la un miliard de euro. Sunt corecții financiare venite pe sistemul special, pe achiziții publice, ca și subiect, în mare parte a lor. Adică este prețul pe prostie plătit de România pentru faptul că a pus în funcții cheie oameni, care, din păcate, nu trebuiau…

Evaluarea investițiilor/proiectelor IT publice

Urmăresc foiletonul cu licențele Microsoft și mita asociată și din altă perspectivă: cea a utilității și garanțiilor investițiilor în IT (sau cum se spune în service management: fit for purpose/fit for use). Sau contractul în valoare de 31 milioane lei, de la Ministerul Afacerilor Externe (aici este vorba tot de fonduri europene și cred că…

Un model de raport de audit pentru proiecte POSCCE

Raportul auditorului independent 1.                 INTRODUCERE 1.1 Am efectuat auditul tehnic în cadrul proiectului „…„ cod SMIS: …… implementat în cadrul SC ABC SRL la următoarea adresă ….. Din punct de vedere tehnic proiectul a inclus, conform contract nr. …..: Echipamente hardware:….. Licență sistem operare … Instruire utilizatori și personal mentenanță 2.     RESPONSABILITATEA CONDUCERII 2.1 Documentele…

Servicii de auditare financiara şi Servicii de audit informatic

Consiliul Concurenței a lansat o Invitatie de participare „privind  atribuirea  contractelor  de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii şi  a contractelor de lucrări publice,  cu modificările şicompletările  ulterioare,  de  audit  tehnic  si  financiar  pentru  proiectul  „Sistem  informatic  integrat interoperabil  cu  bazele  de  date  ale  administratiei  centrale  pentru  asigurarea  monitorizarii  mediului concurential”, cod SMIS 31500 …

Audit proiecte POSCCE – ”câte bordeie atâtea obiceie”

Pe scurt. Proiect cu finanțare POSCCE. Se cere „auditare de proiect (auditare tehnică)„. Contractul de achiziție va fi încheiat cu „un auditor extern autorizat, în vederea întocmirii raportului de audit  al analizei tehnice și de securitate al rețelei și al aplicației, realizat cu respectarea standardelor de audit în vigoare„. Auditorul trebuie să fie CISA „sau…