Accountability & Responsibilities. RACI Chart.

Am afirmat de mai multe ori că în practica noastră nu este prea clară diferenţa dintre Sarcini/Atribuţii şi Responsabilităţi “Accountability – their accountability to the manager responsibility, answerability, reporting, obedience; the accountability of his actions explicability, comprehensibility, intelligibility. Accountable – accountable for one’s actions responsible, answerable, liable, chargeable. Responsibility – it is his responsibility to…