Despre auditul din propunerea de lege a securității cibernetice

  Art. 3, lit. e audit de securitate cibernetică – activitate prin care se realizează o evaluare sistematică a tuturor politicilor, procedurilor şi măsurilor de protecţie implementate la nivelul unei infrastructuri cibernetice, în vederea identificării disfuncţiilor şi vulnerabilităţilor şi a furnizării unor soluţii de remediere a acestora; Art. 19, alin. 2, lit c. auditarea nivelului…

Așteptări rezonabile

REZONÁBIL, -Ă, rezonabili, -e, adj. 1. (Despre oameni) Care are o judecată sau o comportare rațională; cu judecată; cumpănit, cuminte. ♦ (Despre acțiuni, fapte etc.) Care se menține în limitele normale, obișnuite; care nu are nimic ieșit din comun; fără exagerări; cumpătat.   Unul din subiectele care m-a intrigat în toți acești ani este acesta:…

Servicii de auditare financiara şi Servicii de audit informatic

Consiliul Concurenței a lansat o Invitatie de participare „privind  atribuirea  contractelor  de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii şi  a contractelor de lucrări publice,  cu modificările şicompletările  ulterioare,  de  audit  tehnic  si  financiar  pentru  proiectul  „Sistem  informatic  integrat interoperabil  cu  bazele  de  date  ale  administratiei  centrale  pentru  asigurarea  monitorizarii  mediului concurential”, cod SMIS 31500 …

Auditul securității rețelei și aplicației în proiectele POS CCE

1. Care sînt activitățile obligatorii? Achizitionarea de sisteme informatice de eficientizare şi modernizare a serviciilor publice oferite cetăţenilor (achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software şi integrarea aplicaţiilor folosite, respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare) Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va…