Ce clauze ISO 27001 trebuie avute în vedere prin Instrucţiunea 2/2011 CNVM?

  Să luăm articolul 5 din instrucţiune, drept exemplu:   “să asigure integritatea, confidenţialitatea, securitatea, disponibilitatea datelor în orice circumstanțe, precum  şi prelucrarea acestora în conformitate cu reglementările pieţei de capital, luând în considerare posibilitatea actualizării acestora, în funcție  de modificările intervenite în legislația pieței de capital. Sistemele informatice care oferă intermediarilor și clienţilor lor…

Instrucțiunea nr. 2 /2011 CNVM – o interpretare semantică pe o speţă

  După ce am scris la cald despre cîteva din lucrurile bune şi coerenţa din instrucţiunea de mai sus, revin cu un răspuns asupra unor puncte mai puţin clare, ca urmare a frămîntărilor din piaţa legate de asigurarea conformităţii (în cazul auditului nebuloasele sînt mai puţine şi cam aceleaşi care rezultă din alte acte normative). Imboldul l-am primit în urma unei discuţii cu un prieten şi coleg de suferinţă. Spuneam în postul iniţial că în sfîrşit nu mai regăsim sintagma “plan de securitate” ci “politică de securitate”. Diferenţele sînt evidente şi am făcut referire de mai multe ori la subiectul acesta cînd mi-am exprimat opinia în legătură cu OMCSI 389 sau ex OMF1077. Discuţia avută pornea de la cerinţa cu privire la implementarea ISO 27001 prin raportarea la celelalte cerinţe ale Instrucţiunii. În Instrucţiunea CNVM nu este dată o definiţie a “politicii…

Auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM

A fost publicată Instrucțiunea nr. 2 /2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM. Mi se pare a fi printre puţinele acte normative din domeniu ce dovedeşte coerenţă. De exemplu “Raport de audit – instrumentul prin care se comunică scopul auditării, obiectivele urmărite, normele/standardele aplicate, perioada acoperită, natura, întinderea,…