Mai avem un regulament: General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation (GDPR) este propunerea de directivă lansată în 2012 cu scopul de a înlocui Directiva 95/46/EC(directivă transpusă și în legislația naostră sub forma Legii protecției datelor cu caracter personal). Noua propunere a trecut de toate consultările și urmează să fie publicată! Cîteva idei: Articolul 18 descrie responsabilitatea operatorului de a respecta dispozițiile…