Ce-i greșit atunci când se evaluează riscul de securitate cibernetică?

(1)   Statele membre se asigură că organele de conducere ale entităților esențiale și ale entităților importante aprobă măsurile de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică luate de entitățile respective pentru a se conforma articolului 21, supraveghează punerea în aplicare a acestuia și pot fi trase la răspundere pentru încălcarea de către entități a respectivului articol.Aplicarea…

De la NIS și pînă la CER

Despre NIS 2 se va tot discuta/scrie în următorii doi ani. Indiferent cum va fi transpusă directiva în legislația națională, cîteva lucruri nu se vor schimba. De exemplu, conceptul de „entități esențiale” înlocuiește „operatorii de servicii esențiale”. Este foarte probabil ca majoritatea organizațiilor clasificate acum în baza Legii 362/2018 drept „operatori de servicii esențiale” să…

Legea 362 este pe (ca)ducă

Istoria a consemnat că, în cazul nostru, fosta ”Directivă NIS” nu a fost transpusă într-o lege națională pînă în iulie 2018 ci abia 5 luni mai tîrziu, în 28.12.2018…..și a intrat in vigoare în ianuarie 2019 Acum avem din nou la dispoziție aproximativ 2 ani pentru a transpune ”Directiva NIS2” în practică. Noua directivă recunoaște…

Legea securității cibernetice se aplică și furnizorilor de servicii IT?

Ieri a fost adoptată în Senat Legea securități cibernetice. Frămîntările mele de astăzi sînt date de ultima parte din conținutul Art. 3(1)(c) unde cred că de fapt s-a dorit a fi incluși ”furnizorii” dar ca formă a ieșit ceva mult mai complicat. reţelele şi sistemele informatice deţinute, organizate, administrate sau utilizate de autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale,…

Moartea expertizei (și Legile noastre)

….titlul nu îmi aparține ci este al cărții scrisă de Tom Nichols în 2017. Autorul condamnă forțele care încearcă să submineze autoritatea experților (din Statele Unite): A NATION OF EXPLAINERS – We’ve all met them. They’re our coworkers, our friends, our family members. They are young and old, rich and poor, some with education, others…