Cerințe minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile OSE – un alt exemplu

Deunăzi am făcut o prezentare pentru OSE din domeniul serviciilor medicale. Am folosit ca element central de discuție schema pe care deja am distribuit-o pe Linkedin. În Norme, cerințele de securitate în cazul A19 sînt prezentate astfel: [A191]. Inventarierea și gestionarea activelor. OSE stabilește un cadru adecvat pentru identificarea, clasificarea și implementarea unui inventar al proceselor…

Indicatori de securitate sau indicatori de evaluare a conformității?

Art. 6 din Normele tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale, din 09.11.2020 impune: OSE stabilește o serie de indicatori de evaluare, pe baza cărora își evaluează conformitatea cu PONIS. Indicatorii de securitate se pot referi la: performanțele gestionării riscurilor; menținerea resurselor în condiții sigure;…

”A” din BIA înseamnă ”analiză”

Ghidul EBA/GL/2019/04 (preluat de BNR) precizează: Ca parte a bunei gestionări a continuității activității, instituțiile financiare trebuie să realizeze o analiză de impact asupra activității (BIA), analizând expunerea lor la întreruperi grave ale activității și evaluând, din punct de vedere cantitativ și calitativ, impactul potențial al acestora (inclusiv asupra confidențialității, integrității și disponibilității), folosind date interne și/sau externe…

Răspunsul la incidente de securitate IT

De-a lungul timpului am cititi/revizuit cîteva BCP/DRP/IRP. Am mai și scris unele. Aproape toate aveau și teste documentate, dar majoritatea doar despre componenta IT (DRP). Spun că un astfel de test nu trebuie să fie anunțat iar scenariul trebuie să fie unul cît mai real posibil. Inclusiv exercițiile de evacuare din clădiri în caz de…