Cerințe minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile OSE – un alt exemplu

Deunăzi am făcut o prezentare pentru OSE din domeniul serviciilor medicale. Am folosit ca element central de discuție schema pe care deja am distribuit-o pe Linkedin. În Norme, cerințele de securitate în cazul A19 sînt prezentate astfel: [A191]. Inventarierea și gestionarea activelor. OSE stabilește un cadru adecvat pentru identificarea, clasificarea și implementarea unui inventar al proceselor…

Indicatori de securitate sau indicatori de evaluare a conformității?

Art. 6 din Normele tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale, din 09.11.2020 impune: OSE stabilește o serie de indicatori de evaluare, pe baza cărora își evaluează conformitatea cu PONIS. Indicatorii de securitate se pot referi la: performanțele gestionării riscurilor; menținerea resurselor în condiții sigure;…