Scurtă istorie a auditului sistemelor informaționale (1)

Englezescul to audit, cunoscut astăzi ca “a examina, a verifica, a revizui conturi şi înregistrări contabile”, îşi are rădăcinile în latinescul auditus care înseamnă a asculta, a audia. Când vorbim de contabilitatea modernă, trebuie să ne întoarcem privirea asupra Scoţiei, pentru că aici îşi au originea contabilii autorizaţi. În timpul revoluţiei industriale, în Marea Britanie, funcţia de verificare s-a generalizat şi a devenit…

Identificarea rețelelor și sistemelor informatice

Art. 29 (4) din REGULAMENTUL din 22 martie 2021 pentru atestarea și verificarea auditorilor de securitate cibernetică impune auditorului să verifice dacă operatorul economic a identificat corect rețelele și sistemele informatice de auditat, precum și interdependențele externe ale rețelelor și sistemelor informatice. Această cerință ridică o întrebare: ce criterii/referințe va folosi auditorul pentru a realiza…

Cît de mult este suficient?

Sînt sigur, în proporție de 95 %, că în cazul ”auditului IT” foarte puțin profesioniști au folosit eșantionarea atunci cînd au testat conformitatea controalelor. Există suficiente explicații pentru a descrie ”drumul” pe care s-a ajuns aici, dar deși nu este rolul meu să scriu despre asta, voi menționa ”root cause”: nu se învață așa ceva…

DORA

Structurile de guvernare (sau cele care răspund de asigurarea conformității) din cadrul organizațiilor ar trebui să aibă cunoștință despre proiectele legislative și să inițieze demersurile necesare din timp. Digital Operational Resilience Act este propunerea de regulament care stabilește ”cerințe uniforme privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice care susțin procesele operaționale ale entităților financiare, necesare…

25 de ani și ceva mărunțiș

Retrospectiv privind lucrurile și cu detașarea vîrstei, spun că tot ce am făcut și încă fac se hrănește cu pasiune și responsabilitate. În octombrie 1996 începeam studiile doctorale fără să am nici cea mai mică idee despre ce presupunea acest drum și nici că nu voi mai părăsi amfiteatrele facultății. Abia terminasem facultate și apăruseră…