Auditul IB. Un exemplu de implicaţii legale

Din buchea cărţii, auditorul/CISA a aflat că trebuie să estimeze riscurile de audit, să îşi stabilească obiective şi să identifice chiar de la începutul misiunii legislaţia aplicabilă speţei. Realitatea practică face ca, OMCTI 389/2007 să nu fie singurul act normativ cu implicaţii asupra acestui tip de audit. Dincolo de observaţiile scrise pînă acum, vreau să…

OMCTI 389/2007. The last Beispiel: les objectifs auditoría és jelentés.

Folosim aceeaşi premisă: acceptăm prevederile Ordinului aşa cum sînt. Spuneam în primul exemplu pe marginea acestui subiect că un obiectiv va fi să stabilim dacă  managementul a instituit controale corespunzătoare tipului şi nivelurilor riscurilor din Internet Banking. Alte obiective specifice acestui tip de misiune (nu şi testele ce trebuie realizate!): înţelegerea tipului produselor şi volumului…

OMCTI 389/2007 Al doilea exemplu: planul de securitate.

  “Planul de securitate se va intocmi respectandu-se urmatoarea structura: 1.informatii de identificare: a)emitentul instrumentului de plata cu acces la distanta; b)denumirea instrumentului de plata cu acces la distanta; c)provenienta instrumentului de plata cu acces la distanta; d)categoria (Internet, home sau mobile-banking); e)statutul operational al sistemului prin intermediul caruia este oferit instrumentul de plata cu…

OMCTI 389/2007. Primul exemplu.

Pentru un audit este nevoie de timp, abilităţi, expertiză, imparţialitate şi onestitate. Altfel nu se poate să obţii o înţelegere flexibilă şi cuprinzătoare a ceea ce trebuie revizuit. Ca auditor se presupune că vei raporta constatări obiective şi corecte. Voi lua ca exemplu actul normativ din titlu, fără a plictisi cu citarea tuturor cerinţelor. Menţionez…