Un model de raport de audit pentru proiecte POSCCE

Raportul auditorului independent 1.                 INTRODUCERE 1.1 Am efectuat auditul tehnic în cadrul proiectului „…„ cod SMIS: …… implementat în cadrul SC ABC SRL la următoarea adresă ….. Din punct de vedere tehnic proiectul a inclus, conform contract nr. …..: Echipamente hardware:….. Licență sistem operare … Instruire utilizatori și personal mentenanță 2.     RESPONSABILITATEA CONDUCERII 2.1 Documentele…

Servicii de auditare financiara şi Servicii de audit informatic

Consiliul Concurenței a lansat o Invitatie de participare „privind  atribuirea  contractelor  de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii şi  a contractelor de lucrări publice,  cu modificările şicompletările  ulterioare,  de  audit  tehnic  si  financiar  pentru  proiectul  „Sistem  informatic  integrat interoperabil  cu  bazele  de  date  ale  administratiei  centrale  pentru  asigurarea  monitorizarii  mediului concurential”, cod SMIS 31500 …

Auditul securității rețelei și aplicației în proiectele POS CCE

1. Care sînt activitățile obligatorii? Achizitionarea de sisteme informatice de eficientizare şi modernizare a serviciilor publice oferite cetăţenilor (achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software şi integrarea aplicaţiilor folosite, respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare) Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va…

Dragă autoritate contractantă

Într-o țară în care toate lucrurile devin posibile, a scrie despre etică, standarde, moralitate, independență, profesionalism poate fi considerat un exercițiu de masochism intelectual. O autoritate contractantă dorește ”Servicii de auditarea securității rețelei și aplicației informatice pentru proiectului (SIC) ”Sistem informatic integrat privind gospodăriile și exploatațiile agricole din județul X””. Cel care trebuie să realizeze/conducă…