Viaţa bate filmul. Întotdeauna…..

 

Azi am fost la film: “Să audităm sisteme informatice”…..Genul: pshi-edelic cu influențe horror

Episodul 1: “The Specialist”

1.1 “ Art. 25. – (1) Asigurătorii/Reasigurătorii trebuie să dispună de un sistem informatic auditat în conformitate cu reglementările în vigoare privind tehnologia informaţiei, care să certifice adecvarea acestuia la specificul şi volumul activităţii, gradul de securitate a informaţiei, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, capacitatea de conectare la reţea pentru transmiterea electronică a raportărilor, capacitatea de stocare/arhivare a datelor, îndeplinirea de către sistemele informatice a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelucrarea automată a datelor în domeniul financiar-contabil.
(2) Auditarea sistemelor informatice conform prevederilor alin. (1) se va efectua de către un auditor financiar, altul decât cel care auditează situaţiile financiare ale societăţii, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care trebuie să dispună de personal specializat, cu experienţă în ceea ce priveşte sistemele informatice. “ Ordin nr. 18/2009 pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor si audit intern la asigurători-reasigurători

(Intermezzo 1:

“să dispună de personal specializat”…uau….”cu experienţă în ceea ce priveşte sistemele informatice”….super….Clar ca lumina zilei……)

 

Episodul 2: “The Apprentice”

 

“ Auditorii financiari care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei, desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

a) auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în situaţiile prevăzute de lege;

b) auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ale entităţilor care au optat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale;

c) misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare;

d) misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Cameră;

e) audit intern.

(3) Auditorii financiari pot desfăşura şi alte activităţi, precum:

a) consultanţă financiar-contabilă;

b) management financiar-contabil;

c) pregătire profesională de specialitate în domeniu;

d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective şi a principiului independenţei, după caz.” Legea nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar

(Intermezzo 2 – The Specialist este mai tare decît The Apprentince…….Un ordin al CSA este mai tare decît o Ordonanţă a Guvernului?

 

Tematica si bibliografia pentru testul de verificare a cunostinţelor în domeniul financiar contabil pentru accesul la stagiu – 2010:

“ 1. Audit financiar
1.1 Cadrul legal al activității de audit financiar în România
1.2. Organizarea si funcționarea Camerei Auditorilor Financiari din România
2. Contabilitate
2.1. Cadrul general pentru întocmirea si prezentarea situațiilor financiare
2.2. Reglementări contabile conforme cu directivele europene
3. Drept comercial
4. Drept fiscal”

Tematică şi bibliografie – examen de aptitudini profesionale, sesiunea mai 2010

“ (…) b5) sisteme informaţionale şi sisteme informatice

1. Criterii minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă;
2. Furnizarea serviciilor de certificare calificată. Suspendarea şi încetarea valabilităţii certificatelor;
3. Contractele încheiate prin mijloace electronice. Răspunderea furnizorilor de servicii ale societăţii informaţionale;
4. Crearea, conservarea şi consultarea arhivei electronice.

Bibliografie
1.Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.870/23.12.2008;
2.Legea 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.429/31.07.2001;
3.Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 959/29.11.2006;
4.Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345/22.05.2007. ”

To be continued ? ……Qui prodest….

Mulţumesc.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.