Experienţă, certificări şi achiziţii publice

Tot aşteptînd puncte de vedere oficiale din partea asociaţiilor profesionale copy-paste dintr-o instrucţiune ce aduce ceva lumină.

 

 

(1) Atunci când stabileşte cerinţele de calificare autoritatea contractantă are obligaţia să respecte principiul proporţionalităţii şi să nu formuleze cerinţe care ajung să se dubleze, respectiv care nu pot fi justificate în raport cu ceea ce urmează a fi prestat/executat aşa cum este prevăzut la nivelul caietului de sarcini sau al documentaţiei descriptive.

Art. 19. –

(1) Nu se va impune ca experienţa specifică cuantificată în ani să fie realizată la nivelul unui singur contract/proiect.

(2) Nu se va limita pentru experţi dovedirea experienţei specifice prin participarea la proiect/proiecte derulat/derulate în ultimii X ani.

Notă exemplificativă:

Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să fi participat într-un proiect similar derulat în ultimii 3 ani.

(3) Nu se va impune îndeplinirea unei experienţe specifice a expertului în ultimii X ani.

Notă exemplificativă:

Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să aibă o experienţă specifică realizată în ultimii 5 ani.

(4) Nu se va impune ca experienţa specifică să fie realizată în perioada solicitată pentru experienţa generală.

Notă exemplificativă:

Nu se poate solicita ca din cei 5 ani de experienţă în domeniul studiilor 3 ani să fie în domeniul specific activităţilor din cadrul contractului.

Art. 20. –

(1) Anii solicitaţi în vederea dovedirii experienţei specifice vor fi calculaţi prin prisma duratei proiectului la nivelul căruia a acumulat expertul/persoana respectivă experienţa specifică corelat cu funcţia/activităţile/atribuţiile pe care a avut-o/le-a desfăşurat expertul.

(2) Anii solicitaţi în vederea dovedirii experienţei specifice pot fi calculaţi pe baza unor documente-suport relevante care să ateste experienţa specifică a persoanelor ce au în cadrul activităţii curente atribuţii similare cu activităţile pe care urmează a le derula în cadrul viitorului contract şi nu prin raportare efectiv la timpul alocat activităţii respective.

Notă exemplificativă:

În evaluarea ofertelor, în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare.

Art. 21. –

(1) Dacă s-a solicitat un număr de ani minim necesar în vederea dovedirii experienţei specifice, nu se va solicita şi dovedirea experienţei specifice a respectivei persoane prin implicarea într-un contract/proiect la nivelul căruia să fi derulat activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită.

(2) Dacă s-a solicitat dovedirea experienţei specifice a respectivei persoane prin implicarea într-un contract/proiect la nivelul căruia să fi derulat activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită nu se va solicita şi un număr de ani minim necesar în vederea dovedirii experienţei specifice.

Art. 22. –

Pentru specialiştii pentru care, în baza unui act normativ, este obligatorie desfăşurarea activităţilor în cadrul contractului/proiectului în calitatea atestată/autorizată, autoritatea contractantă:

a) menţionează la nivelul fişei de date prevederea expresă din actul normativ în baza căruia este obligatorie atestarea;

b) solicită doar atestatul şi/sau legitimaţia;

c) nu impune condiţii de studii, vechime, respectiv de experienţă generală şi/sau specifică sau condiţii ce vizează implicarea într-un proiect/contract similar atunci când instituţiile abilitate pentru a emite astfel de atestate/autorizaţii impun îndeplinirea anumitor condiţii de vechime/experienţă.

Notă exemplificativă:

Exemplificăm experţi pentru care nu se pot impune condiţii de vechime: responsabilul tehnic cu execuţia, diriginţi de şantier, verificatori de proiect, personal atestat AFER/ISCIR/ANRE/ ANVAR/ANCPI/CECAR/CAFR/MCPN etc.

 

NOTA MEA:

Dacă la CECAR şi CAFR nu se cere vechime, de ce se cere pentru CISA atît timp cît certificarea se obţine în baza examen+minim 5 ani vechime? Pentru ca expertul contabil/auditorul financiar este profesie liberală recunoscută printr-o lege care impune deja condiţii de vechime.

Şi dacă nu există niciun act normativ care să impună obligativitatea?

Art. 24. –

Pentru specialiştii pentru care se solicită anumite certificate privind perfecţionarea profesională/formarea profesională, ce nu sunt obligatorii în baza unui act normativ, autoritatea contractantă poate solicita experienţă specifică, dar nu poate impune ca aceasta să fie realizată în calitatea deţinută ca urmare a perfecţionării/formării.

Art. 25. –

(1) Se poate solicita experienţă dovedită prin participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită, fără a se solicita persoanei respective şi experienţă raportată la un anumit număr de ani.

(2) Se poate solicita experienţă raportată la un anumit număr de ani fără a se solicita persoanei respective şi experienţă dovedită prin participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită.

Art. 26. –

Pentru experţii/personalul care au/are activităţi de coordonare, autoritatea contractantă:

a) nu solicită domeniul aferent studiilor superioare, putându-se solicita ca expertul/personalul cu activităţi de coordonare să aibă studii superioare;

Notă exemplificativă:

Cerinţă excesivă: Managerul de proiect să aibă studii superioare în domeniul tehnic sau în domeniul IT;

Cerinţă acceptată: Managerul de proiect să aibă studii superioare.

b) nu solicită ca experienţa specifică a managerului/coordonatorului/liderului de proiect să fie realizată în calitatea acestuia de manager de proiect atestat/certificat – cu diplomă de manager de proiect;

Notă exemplificativă:

Cerinţă excesivă: participarea managerului de proiect în cel puţin un proiect/contract după obţinerea atestatului/certificatului/diplomei de manager de proiect.

c) poate solicita experienţă specifică, însă nu poate solicita simultan dovedirea experienţei specifice:

– prin participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită şi

– prin raportarea la un anumit număr de ani;

Notă exemplificativă:

Cerinţă excesivă: participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii şi o experienţă specifică de cel puţin 3 ani.

Se poate solicita fie desfăşurarea de activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii, fie o experienţă specifică de cel puţin 3 ani.

d) nu va solicita ca experienţa specifică să fie realizată într-o poziţie de  coordonator/manager/director de proiect.

Note exemplificative:

Cerinţă excesivă: Managerul de proiect să aibă experienţă de minimum 3 ani ca manager/coordonator/director de proiect în domeniul IT.

Se pot formula cerinţe legate de experienţa specifică a managerului de proiect (de exemplu, participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii) şi o altă cerinţă legată de deţinerea unei experienţe ca manager/coordonator/director de proiect (fără a condiţiona de obiectul proiectului/contractului).

Art. 29. –

Autoritatea contractantă nu poate impune ca documentele-suport necesare dovedirii experienţei solicitate să fie eliberate de către beneficiarul contractului/proiectului în derularea căruia a fost implicat expertul, acestea putând fi eliberate inclusiv de prestatorul respectivelor servicii/lucrări.

Notă exemplificativă:

Spre exemplu, Primăria X a fost beneficiar, iar S.C. Y a fost prestator. Expertul Z poate prezenta recomandare din partea S.C. Y.

 

Art. 31. –

(1) Autoritatea contractantă nu poate solicita experienţă în proiecte/contracte cu finanţare externă pentru experţii/personalul ce vor/va fi implicaţi/implicat într-un contract de achiziţie publică.

(2) Autoritatea contractantă poate solicita experţilor/personalului să fi desfăşurat activităţi specifice, similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, fără a impune ca proiectul/contractul la nivelul căruia au fost realizate respectivele activităţi să fi fost finanţat din fonduri externe.

Notă exemplificativă:

Cerinţă excesivă: Solicitarea implicării expertului într-un proiect finanţat din fonduri europene la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi de elaborare de cereri de rambursare.

Cerinţă acceptată: Solicitarea implicării expertului într-un proiect la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi de elaborare de cereri de rambursare.

Art. 32. –

În funcţie de complexitatea contractului autoritatea contractantă poate interzice îndeplinirea mai multor poziţii de către acelaşi expert, cu condiţia justificării şi asumării motivului pentru care se solicită prezenţa în acelaşi timp şi loc, simultan, respectiv de ce o persoană nu poate fi desemnată pentru una sau mai multe dintre anumite categorii de activităţi.

 

 

SURSA:

Instrucţiunile nr. 1/2013 emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – publicate în MOf 371/21.06.2013

Mulţumesc.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.